Stichting Opleidingsinstituut Juridisch Onderwijs (SOJO)

ERKEND DOOR DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN


Wie zijn wij?

De grondlegger van SOJO is mr. Stephan A. Wensing die sinds 2002 werkzaam is als procesadvocaat en meer dan 1000 rechtszaken heeft gevoerd. Mr. Maaike J.A. Weda is in 2003 als advocaat beëdigd. Mr. Weda is gespecialiseerd in verbintenissenrecht en heeft een fiscale achtergrond.

In de advocatuur is veelal behoefte aan postacademisch onderwijs dat zich met name op de actualiteiten in de rechtspraktijk toelegt.

SOJO biedt als opleidingsinstelling cursussen aan die de praktijkuitoefening en voering van advocaten, notarissen en rechters ten goede komen, en dan in het bijzonder in het kader van de (internationale) rechtspraktijk. 

Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden aan de deelnemers om zich middels de cursussen inhoudelijk verder te specialiseren alsmede te worden onderwezen in actuele  ontwikkelingen. 

Naast de hippische expertise biedt SOJO cursussen op het gebied van het executie- en verdragenrecht, actualiteiten procesrecht, aansprakelijkheidsrecht en onrechtmatige daad en verbintenissen- en overeenkomstenrecht. Dit meer in brede vorm, waarin actuele ontwikkelingen centraal staan.