Stichting Opleidingsinstituut Juridisch Onderwijs (SOJO)

ERKEND DOOR DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN

Onderwijscatalogus:

In de Onderwijscatalogus staat informatie over alle cursussen die SOJO aanbiedt. Per cursus wordt informatie verstrekt over de inhoud, de omvang, de literatuur, de periode waarin het wordt aangeboden en de gegevens van de docent(en).

De onderwijscatalogus wordt op verzoek toegezonden, voorzien van een inschrijfformulier. Door het invullen, ondertekenen en retourneren van het inschrijfformulier is tussen de cursist en SOJO een overeenkomst van opdracht tot stand gekomen waarop de algemene voorwaarden, zoals op deze website gepubliceerd, van toepassing zijn.

Het opvragen van de onderwijscatalogus en het inschrijfformulier kan telefonisch, per e-mail of telefax. De contactgegevens staan vermeld onder 'contact' op deze website.