Stichting Opleidingsinstituut Juridisch Onderwijs (SOJO)

ERKEND DOOR DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN


 

 

SOJO biedt als erkende opleidingsinstelling cursussen aan die de praktijkuitoefening en voering van advocaten, notarissen en rechters ten goede komen, en dan in het bijzonder in het kader van de (internationale) rechtspraktijk.

 

Daarnaast wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om zich middels de cursussen inhoudelijk verder te specialiseren alsmede te worden onderwezen in actuele ontwikkelingen in de rechtspraak.

 

SOJO biedt onder meer cursussen op het gebied van het executie- en verdragenrecht, actualiteiten procesrecht, aansprakelijkheidsrecht en onrechtmatige daad en verbintenissen- en overeenkomstenrecht.


SOJO biedt door de Nederlandse Orde van Advocaten erkend juridisch onderwijs in brede vorm op academisch niveau, waarin actuele ontwikkelingen centraal staan.

SOJO is erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten en derhalve bevoegd om opleidingspunten voor advocaten te verbinden aan het cursusaanbod dat in het kwaliteitsplan van SOJO is beschreven.

 

SOJO is een non-profit onderwijsinstelling en biedt op post academisch niveau juridisch onderwijs.