Stichting Opleidingsinstituut Juridisch Onderwijs (SOJO)

ERKEND DOOR DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN

Planning cursussen:

 De Nederlandse Orde van Advocaten , gevestigd in Den Haag, verleent aan door de Orde erkende opleidingsinstellingen in het kader van de VSO (Voortgezette Stagiaire Opleiding) en/of de PO (vakbekwaamheid) toestemming in hun cursusaankondiging1 gebruik te maken van  puntenlogo’s.     Uitsluitend instellingen die een erkenning van de Orde hebben, zijn bevoegd om de puntenlogo’s te voeren.    De Orde oordeelt over de kwaliteit van de erkende opleidingsinstellingen en de door hen georganiseerde cursussen.

23 november 2018 Drents Archief Assen 08.30 - 14.00 uur

Cursus Competentie rechtbank vanuit Europeesrechtelijk perspectief (Europees recht)

29 november 2018 Drents Archief Assen 08.30 - 14.00 uur

Cursus Actualiteiten Hippisch Recht I (bronnen, uitspraken en plaats in het procesrecht)

19 december 2018 MartiniPlaza Groningen 08.30 - 14.00 uur

Cursus Actualiteiten Beslag- en executierecht (executiegeschillen, incidenten in hoger beroep)

1 februari 2019 Wildlands Emmen 08.30 - 14.30 uur (incl. lunch en rondleiding park)

Cursus Valkuilen in het procesrecht (termijn overschrijdingen, indienen processtukken, rol van rolrechters)

Februari 2019

Cursus Actualiteiten Vereenzelving en identiteit rechtspersonen (rechtspersonenrecht)

Maart 2019

Cursus Acutaliteiten Overeenkomstenrecht (bewijslevering, ontbinding en partiële ontbinding)

April 2019

Cursus Actualiteiten Bewijswaardering (rol van getuigen, getuigenverhoor als zelfstandig middel)

Mei 2019

Cursus Actualiteiten Onrechtmatige daad (ontwikkelingen in het causaliteits- en relativiteitsvereiste)

Juni 2019

Cursus Actualiteiten Incidenten (valkuilen, mogelijkheden en onmogelijkheden)